top of page

Otomat İmalatı

Hizmet Anlayışı

logo1_edited.png

ZEUS DANIŞMANLIK GRUP A.Ş.

HİZMET ANLAYIŞI

     Kurumsal vizyon ve misyon ifadesinde hareketle hizmetlerimizin kalitesini belirleyen en önemli göstergesi müşteri memnuniyeti ve sürekliliğidir. Bunun belirleyici unsurları ise ;

 Hizmeti veren kadroların niteliği,
 Müşteri ile etkin iletişim,
 Proje yönetimi yaklaşımı,
 Fiyattır.

    Bu gerçeğin ışığında; hizmeti veren kadrolarımıza, istihdam aşamasından başlayarak iş kariyerleri boyunca müşterinin memnuniyetini sağlayıcı yönde ihtiyaç duyabileceği tüm bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak ve geliştirmek;

     Müşterilerimizle; ilk görüşmeden başlayarak tüm hizmet süresince ve sonrasında etkin iletişim sağlayacak alt yapıyı tesis etmek ve devamlılığını sağlamak;

    Hizmetin zamanında ve ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte tamamlanması büyük ölçüde proje yönetiminin etkinliğine bağlı olduğu gerçeğinden hareketle uluslararası kabul gören normlarda proje yönetimi gerçekleştirmek;

Fayda-Maliyet perspektifinde hem rekabetçi hem de hizmetin tam karşılığı olabilecek bir fiyatlandırma politikası geliştirerek müşteriler nezdinde tercih edilir olmak;

     Müşterilerden gelen geri bildirimler, değişim dinamikleri ve projelerden elde edilen deneyimler sonucu tespit edilen potansiyel iyileştirme alanları üzerine odaklanarak sürekli iyileştirmeyi kurumsal kültür haline dönüştürmek hizmet kalitesi politikamızdır.

logo1_edited.png

ZEUS DANIŞMANLIK GRUP A.Ş.

bottom of page