top of page

İnsan Kaynakları Politikası

logo1_edited.png

ZEUS KALİTE KONTROL DANIŞMANLIK

OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İnsan Kaynakları Politikası


     Başarı yolunda en önemli varlığımız çalışanlarımızdır.
Tüm İK süreçlerimizi, çalışanlarımızın katılımıyla, şeffaflık ve fırsat eşitliğini gözeterek yönetiyoruz.

İşe Alım Süreci

     İşe alım sürecindeki amacımız bizlerle çalışmak isteyenleri 'doğru işe doğru insan' prensibiyle değerlendirmektir. İşe Alım sürecimiz, açık pozisyonlarımız için hazırlanan ilanlarımıza gelen başvuruları değerlendirerek gerekli niteliklerdeki uygun adayların değerlendirilmesi ile başlar. Özgeçmiş üzerinden yapılacak ön elemelerin ardından belirlenen yetkinliklere sahip adaylar iş görüşmelerine çağırılırlar.

Aranan pozisyona en uygun adayı belirleyebilmek için İnsan Kaynakları ve ilgili Bölüm Yöneticileri, işe alım sürecinde işbirliği yaparlar. Yetkinlik Bazlı Görüşme Teknikleri kullanılarak adayların bilgi ve becerileri görüşmeler sırasında sorgulanır. Görüşmeler, ihtiyaçlar doğrultusunda farklı ölçme ve değerlendirme araçları ile desteklenir.

     Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır:

- Yetkinlik Bazlı Mülakat
- Kişilik Envanteri
- Görsel Yetenek Sınavı
- Referans Kontrolü

      Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza şirketlerimiz tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar.
     Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adayların başvuruları, başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere veri tabanında saklanır ve takip edilir. Tüm adaylar işe alım süreci sonucu ile ilgili bilgilendirilir.

Eğitim Gelişim

     Kurum kültürü ve stratejileri ile İnsan Kaynakları politikaları doğrultusunda, bireysel performans ve yetkinlik değerlendirme sonuçları çerçevesinde ve işin gereklerine göre eğitim ve gelişim ihtiyaçları belirlenir. Eğitimler Oryantasyon süreci ile başlar, kişisel gelişim, bilgi ve beceri, performans geliştirmeye yönelik çeşitli eğitimler ile devam eder. Şirketimiz eğitim çalışmaları kurum içi ve kurum dışı eğitimler olarak ayrılmıştır. Kurum içi eğitimler, iç eğitimcilerin seçilmesi ile başlar ve eğitimcilerin özellikleri ve teknik bilgilerine göre yapılandırılır. Kurum dışı eğitimler bağımsız danışman şirketler ile ortak yürütülen eğitim programlarını kapsamaktadır.

 

İnsan Odaklı Yönetim Anlayışı

     Bizlerle çalışan arkadaşlarımız, geleceklerini beklentilerine göre şekillendirirken, yürütmekte oldukları görevlerinde başarılarını ve verimlerini artırıcı fırsatları yaratmak temel yaklaşımımızdır.

     Şirketimiz; insan odaklı yönetim anlayışı içerisinde, çalışanlarımıza kurum içi ve dışından verdiğimiz eğitimlerle birlikte, onların kendilerini geliştirme düzeyleri,kişilik özellikleri ve üst düzeylere gelme azimleri dikkate alınarak kariyer planlarına yön vermektedir. İhtiyaçların karşılanmasında öncelik Şirket içi insan kaynağından yararlanmaktır.

     Tarafsız ve fırsat eşitliği anlayışıyla kariyer yönetimi yaparak, bir yandan kişilerin performans ve motivasyonlarını en üst düzeyde tutmak ve diğer yandan şirketin uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamak temel hedefimizdir.

     Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, işini seven, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan, etik değerlere sahip, müşteri odaklı, sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.

bottom of page