top of page

Şirket Politikamız

logo1_edited.png

ZEUS DANIŞMANLIK GRUP A.Ş.

Tüm şirket çalışanları olarak : 

      "Otomotiv Sanayiine teknolojik, ekonomik ve çevre dostu parça ve sistemler sağlayan; çalışanları, müşterileri ve ülkesi için değer yaratan bir firma” olmak misyonu ile iş hayatına giren Zeus çalışanları olarak toplumun gelişimine katkıyı her alanda ön planda tutarız.

      Zeus yönetim ve çalışanları olarak;  insan hakları, çalışma ortamı, ve çevre konularında Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan temel kurallara uymayı kabul eder ve pratikte uygularız.

      Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı, iş güvenliği, çevre, bilgi güvenliği ve kalite açısından risklerin belirlenmesi, belirlenen risklere karşılık aksiyon planlarının oluşturulması, düzeltici ve önleyici faaliyetler ile sürekli iyileştirmeyi hedefleriz. İş sağlığı, iş güvenliği, çevre ve bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal gereklilikleri ve standartların ( ISO 45001) gerekliliklerini yerine getiririz.  Bu kapsamda başta çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi olmak üzere yapılacak tüm faaliyetler ile çalışanlar ve diğer paydaşlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturur, çevre kirliliğini önleyici tüm önlemleri alırız.  İş sağlığı, iş güvenliği ve çevre ile ilgili hedeflerin belirlenmesi ve periyodik olarak gözden geçirilmesi ile performansımızı sürekli iyileştiririz.  İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre konularında talepte bulunan ilgili kişi ve kurumlara şeffaflık ilkesi ışığında yanıt veririz.

     Müşteri gereklilikleri ve beklentileri ile  ISO 9001 gerekliliklerini yerine getirirken bu kapsamda yapılacak tüm faaliyetler ile müşteri beklentilerini tümüyle karşılayan ürünü, en ekonomik şartlarda, "SIFIR HATA" ile, sürekli ve güvenilir bir kalitede üretiriz.

     Müşteri gereklilikleri ve beklentileri ile ISO 9001 gerekliliklerini yerine getirirken bu kapsamda yapılacak tüm faaliyetler ile müşteri beklentilerini tümüyle karşılayan ürünü, en ekonomik şartlarda, "SIFIR HATA" ile, sürekli ve güvenilir bir kalitede üretiriz.

     Amaç ve hedeflerimizin belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve periyodik olarak gözden geçirilmesi ile ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştiririz. Kaynakları doğru ve etkin kullanır, eğitimi hep ön planda tutar, iç ve dış iletişimin etkin olarak gerçekleşmesini sağlarız. Faaliyet alanlarımızda yenilikleri takip ederek farklı ihtiyaçlara özel çözümler üretiriz.

     Kurumsal sosyal sorumluluğumuzun bilinci ile çevresel, sosyal, ekonomik ve kültürel toplumsal konulara duyarlı, çalışanları, müşterileri ve ülkesi için değer yaratan bir firma olmayı hedefleriz.

      Bilgi varlıklarımızın değerinin farkına vararak, bu varlıklarımıza yönelik riskleri belirler, önlemek ve yönetmek üzere ilgili faaliyetleri yerine getiririz. Bu farkındalığı arttırmak üzere çalışanlarımız için gerekli teknik ve davranışsal eğitimleri gerçekleştiririz.

      Zeus  çalışanları olarak, tüm faaliyet içinde bulunduğumuz alanlarda ulusal ve tüm uluslararası kanun, kural ve standartlara uymayı kabul ederiz ve tüm paydaşların yani müşteriler, çalışanlar, ortaklar, iş ortakları ve toplumun güvenini kazanmayı bir öncelik olarak benimseriz.  Şirket faaliyetlerini sürdürürken rüşvet, haraç v.b. kanuna aykırı hiç bir harekete izin vermeyiz ve desteklemeyiz.

ZEUS DANIŞMANLIK GRUP A.Ş.

logo1_edited.png
bottom of page